Biomimicry

Biomimicry - Hvordan kan eksisterende mekanismer og prinsipper i naturen brukes for å løse menneskelige utfordringer?

Render5.jpg
 

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt med to medstudenter.

Et kjent eksempel på biomimicry er borrelåsen, som er inspirert av nettopp borre-planten. Denne har en overflate som består av små pigger som lett huker seg fast i pels eller klær. Når man bruker denne metoden er det vanlig å enten starte med å finne interessante mekanismer eller prinsipper i naturen, eller å finne menneskelige problemer eller potensialer man ønsker å fokusere på. Vi valgte det siste, og tok utgangspunktet i kjøttdeig, som er et særdeles miljøbelastende produkt.

Graf.png

Det største problemet med eksisterende emballasje er at porsjonene er for store for mange, og dette kan føre til at brukeren steker alt og kaster det de ikke bruker. Noen vil kanskje bare bruke en halv pakke, men åpnet emballasje eksponerer kjøttet for luft, og det vil bli fort dårlig.

 
 

Vår emballasjeløsning henter inspirasjon fra hvitløken. Den kjennetegnes av det ytre skallet som inneholder flere mindre fedd. Dette er gunstig fordi man kan ta det man trenger, uten at det går utover kvaliteten på resten av innhodet. I emballasjen vår har vi replikert denne funksjonen, ved at brukeren på samme måte kan ta de pakkene han eller hun trenger.

 
Med denne emballasjen vil den totale miljøbelastningen være mindre.
— Innsikt
 

Nøkkelen her er at selv om man bruker mer emballasje, så er utslippene fra kjøttdeigen nesten dobbelt så store som fra plasten, og det totale utslippet vil derfor være mindre. I tillegg kommer fordelene av at brukerne velger mer passende porsjonsstørrelser, noe som potensielt kan redusere avfallet og som fører til at at det totale miljøavtrykket blir mindre.

Vår løsning kan være med å skape forandring ved å gjøre det enklere for kundene å ta et miljøvennlig valg - bevisst eller ubevisst. 

 
Render2.jpg
Render3.jpg