LinkedIn banner.png

Context Mapping

Context Mapping

 

I dette prosjektet kartla jeg livssyklusen til en røykvarsler med fokus på hvordan interaksjonen mellom bruker og produkt foregår. Hensikten er å utforske og visualisere hvordan produkter kan lages med en systembasert tilnærming, fremfor å ta utgangspunkt i selve produktet. 

 

Fra to-dagers workshop hvor vi tok utgangspunkt i McDonald's Big Mac (ja, hamburgeren), og så på noen av de ulike aspektene i systemet rundt denne. 

Fra to-dagers workshop hvor vi tok utgangspunkt i McDonald's Big Mac (ja, hamburgeren), og så på noen av de ulike aspektene i systemet rundt denne. 

Røykvarsleren blir av mange kalt den billigste livsforsikringen du kan ha. Det er et relativt enkelt produkt med få deler; batteri, kretskort, sensor, LED- diode og det ytre skallet. Likevel er den enormt komplekst hvis man ser på alle de ulike aspektene som man må ta hensyn til, med ulike produsenter, EU-krav, tekniske byggkrav, statlige direktorater, interesseorganisasjoner, forsikringsselskaper - og ikke minst brukeren i midten av det hele.

Jeg valgte å se nærmere på hvordan systemet rundt eksisterende utstyr for varsling av brann fungerer, med fokus på røykvarslere. Oppdagelsene mine ble visualisert som et gigamap, som er et slags overdimensjonert tankekart der informasjon og innsikter blir strukturert og koblet sammen for å skape en større forståelse av hvordan et produkt (eller et system eller en situasjon) egentlig fungerer. Gigamappet er 400 x 100 cm stort og tilrettelagt for å leses printet i full størrelse.

Gigamappet er delt opp i åtte seksjoner hvor det starter med litt bakgrunn om brann og slutter med potensielle problemområder som identifisert underveis. De seks midterste seksjonene tar utgangspunkt i selve brukeropplevelsen, og viser et tenkt kretsløp for produktet fra brukeren får

  • Informasjon om brannsikkerhet.
  • Kjøpssituasjonen.
  • Hva produktet inneholder.
  • Hvordan det monteres.
  • Hvordan det brukes.
  • Hvordan det bør behandles etter bruk.