Masteroppgave

I min masteroppgave arbeider jeg med utstyr for varsling av brann. Prosjektet fokuserer på brukervennlighet, og målet er å skape bedre løsninger som kan brukes av alle, men som er spesielt rettet mot ekstrembrukere. Prosjektet bygger på mitt Context Mapping-prosjekt. Oppgaven fullføres i mai.