Turn hånd snitt 2.jpg

Masteroppgave

 

 

Turn - den tilgjengelige røykvarsleren

 

I min masteroppgave har jeg arbeidet med brannsikkerhet som tema, tittelen på prosjektet har vært Inkluderende design - trygghet i hverdagen ved bruk av utstyr for varsling av brann. Resultatet er en innovativ og brukervennlig løsning, som gir et nytt perspektiv innen utstyr for varsling av brann på brukernes premisser.  

 

Logo.png

 

Årlig omkommer rundt 60 personer i brann. Røykvarslere er en billig og enkel måte å oppdage og varsle brann. Dessverre er slikt utstyr ofte lite brukervennlig, og kan være en barriere for brukere som ikke skjønner hvordan de skal bruke produktet, bruker det feil eller helt lar være å bruke det. Underveis i prosjektet har jeg vært i dialog med brukere og eksperter som har kjennskap til de forskjellige aspektene på ulike måter. Innsikten har blitt undersøkt, analysert og diskutert for å kartlegge problemer og potensialer. 

 

Tilgjengelighet

Eksisterende produkter er takbaserte, og dette fører til problemer for brukere som ikke rekker opp. Turn er veggbasert, og monteres i den høyden som er optimal for brukeren slik at produktet kan brukes med minimal innsats av personer med ulike fysiske forutsetninger. 

Ergonomi 

Produktet er designet rundt hovedfunksjonene, og dette reflekteres i utformingen hvor hele flaten er dedikert til å skru av feilalarmer, eller test og bytte av batteri gjennom intuitive operasjoner. Det overordnede målet at dette skal føre til bedre brannsikkerhet for brukeren ved at de følger opp utstyret på en bedre måte. 

 
 

Takmontert sensor

Denne monteres på en egnet plassering, og inneholder den optiske sensoren samt sirenen som varsler deg dersom alarmen utløses. Ved hjelp av en kabel med tilpasningsbar lengde kobles den til den veggmonterte delen. 

 


 

Veggmontert del

Denne monteres i optimal høyde for brukeren og samler alle de essensielle funksjonene på en oversiktlig måte og gjør det enkelt å teste eller skru av alarmen, samt å bytte batteri. 

 


Noen av de ulike prinsippene som har vært utforsket.

Noen av de ulike prinsippene som har vært utforsket.